The Studs

IMG_3731.JPG

                      Vestus vom SchloB Rugland
                        V1 SG11 BSZS IPO1,AD,BH,KKL
                            HD-SV A-1 ED-SV A-1 DM N/N

V Major vom Schloß Rügland IPO3 KKL

V Kitana vom Schloß Rügland IPO1 KKL

Pedigree

Frodo vom Fuchsbachtal

                       SG1, AD,BH

          HD-SV Normal ED-SV Normal

                DM-N/N MDR1-N/N

F- VA-4 (BSZS) Gavin vom Hasenborn IPO

M- V-8 (BSZS) Enia vom Fuchsbachtal IPO 3 

84644477_10162976604690394_4504525055383

 

Our Own Breeding

HD- SV Normal ED- SV Normal BH, IGP1

DM- N/N MDR-1 N/N

Amadeus  vom Fasanlauf

F: 7xVA (VA1-VA2 BSZS) Bellamie vom Praester Land IPO3

M-V Janet von der Kocaeli BH,AD IGP1 

  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon
  • Black Flickr Icon